Ankieta poziomująca na szkolenie z zakresu EXCEL

Z dobrym nastawieniem i otwartym umysłem ruszamy z tematem! By przygoda mogła się rozpocząć prosimy jednak o odpowiedź na tych kilka krótkich pytań, dotyczących aktualnego stanu wiedzy. Dzięki temu lepiej dostosujemy kurs do Twoich potrzeb.

Funkcje lub polecenia Functions or commands wykorzystuję codziennie w pracy I use them every day at work wykorzystuję czasami w pracyI use them sometimes at work znam, ale nie wykorzystuję, bo nie mam takiej potrzebyI know about them, but don't use them because I don't need to słyszałem o nich, ale nie wykorzystuję, bo nie wiem jakI have heard of them, but I don't use them because I don't know how to nie znamI haven’t heard of them
formatowanie czcionki, wyrównywanie tekstu
formatowanie wartości (np. ustawianie waluty, procentów)
dodawanie/usuwanie arkuszy, kolumn, wierszy
tworzenie obramowań
malarz formatów
polecenia znajdź i zamień
filtrowanie i sortowanie danych
tworzenie liczby porządkowej
formatowanie warunkowe
formatowani warunkowe na podstawie funkcji i formuł
=SUMA()
=ŚREDNIA()
=MAX(), MIN()
=ZAOKR()
=JEŻELI()
=ORAZ()
=LUB()
=JEŻELI.BŁĄD()
=LICZ.JEŻELI()
=SUMA.JEŻELI()
=ŚREDNIA.JEŻELI()
=SUMA.WARUNKÓW()
=FRAGMENT.TEKSTU()
=PRAWY(), LEWY()
=WYSZUKAJ.PIONOWO()
=INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ
=X.WYSZUKAJ(), X.DOPASUJ()
=DZIŚ()
=DZIEŃ.TYG(), NUM.TYG()
=DNI.ROBOCZE(), DZIEŃ.ROBOCZY()
=DATA.RÓŻNICA()
=ADR.POŚR()
=PRZESUNIĘCIE()
=SORTUJ(), FILTRUJ()
złożenie wielu funkcji w jedno obliczenie (zagnieżdżanie)
narzędzie Tekst jako kolumny
narzędzie Przejdź Do…
narzędzie Szybka analiza
pobieranie danych z innych arkuszy
tworzenie list niestandardowych
kontrola poprawności wprowadzanych danych
tworzenie wykresu np.kolumnowego, linowego
pomocnicze osie w wykresie
linia trendu na wykresie
wydruk oraz dopasowanie zakresu danych do wielkości strony
zabezpieczanie pliku hasłem
ochrona komórek przed zmianami
tworzenie pola listy
tworzenie wielopoziomowych pól list
tworzenie tabeli przestawnej
pola i elementy obliczeniowe w tabeli przestawnej
grupowanie danych w tabeli przestawnej
udostępnianie dokumentu innym użytkownikom
ilustracje (SmartArty, kształty, obrazy)
rejestrator makr
dodatek Solver
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Na jaki poziom zaawansowania ocenia Pani/Pan swoją znajomość programu
Klikając "Wyślij ankietę" wyrażasz zgodę na otrzymanie jej wyników na podany adres e-mail.